شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از سه شرکت زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که بخشی از گاز مصرفی کشور را تامین می کند. درحال حاضر این شرکت پنج منطقه عملیاتی نار وکنگان، آغار و دالان، پارسیان، سرخون وگشوی جنوبی و سروستان و سعادت آباد را در استان های فارس، بوشهر و هرمزگان راهبری می کند و در آینده با بهره برداری از میدان های اکتشافی جدید، استان های کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری نیز به حوزه عملیاتی این شرکت اضافه می شود. ستاد مرکزی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در شیراز مستقر است و وظیفه مدیریت و برنامه ریزی، ارائه خدمات فنی و مهندسی، عملیاتی، پشتیبانی، مالی واداری به مناطق عملیاتی را عهده داراست .