•   بررسی و مشاوره فنی در زمینه کاهش خسارات استهلاک قطعات در صنایع

 

  •      طراحی سیستم های حفاظت کاتدی و مانیتورینگ خوردگی نوین

 

  •      بازسازی قطعات و انجام فرایندهای پوشش دهی: پاشش حرارتی، جوشکاری، CVD،  PVDو…

 

  •      اتوماسیون صنعتی و خودکارسازی بخش های مختلف خط تولید

 

  •      مباحث کنترلی در سیستم های هوشمند الکترونیک

 

  •     ساخت قطعات و نمونه ­های درخواستی ازتجهیزات و قطعات  با فرایند مهندسی معکوس

 

 •     تست و تعمیر شیرآلات صنعتی  (ولو)