آدرس: شیراز، بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان نفت،گاز و پتروشیمی، واحد ۵۲۱۲

شماره تماس:  ۰۷۱۳۶۳۵۰۱۳۸

  Fax1:      ۰۷۱ ۳۶۳۵۰۱۳۸

۸۹۷۷۱۲۳۸  ۰۲۱      :۲ Fax

 Email:  kfmp.co@gmail.com

website: keyfam-co.ir